Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/WWW/gradinitamell.ro/www/lib/db.inc on line 95 Strict Standards: Declaration of CmsImageNoImage::getPath() should be compatible with CmsImage::getPath($width = 0, $height = 0, $options = Array) in /www/WWW/gradinitamell.ro/www/lib/sites/all/Articol.inc on line 132 INFORMARI

INFORMARI                                                                                                                    Validat,

                                                                                                          In sedinta CA

                                                                                                      din : 30.09.2013

                                   RAPORT ANUAL DE AUTOEVALUARE

                                           LA GRADINITA MELL

  

Raportul pentru anul scolar 2012 -2013, finalizat pe data de 17.09.2013 de catre CEAC, avand urmatoarea componenta :

1.     Pricope Oana Elena

2.     Chelu Marilena

3.     Parvan Alina Alexandra

 

            PARTEA I . INFORMATII GENERALE

A)   DATE DE IDENTIFICARE :

 

Denumirea unitatii de invatamant : GRADINITA MELL

Localitate : Bucuresti

Adresa : str. Vlad Dracu nr. 43, sector 3

Cod postal ;

Telefon : 0722958683

E-mail : mircea_deftu@yahoo.com

Invatamant prescolar, AUTORIZATIA DE INCREDERE

Seria A, nr. 0000783 /2004

 

B)   INFORMATII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

      

Nivel de invatamant

Numar de

grupe

Numar de

copii

Forma de

invatamant

Limba de predare

Prescolar

3

39

normal

romana

 

C)   INFORMATII PRIVIND RESURSELE UMANE

C1) PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

 

Nume si prenume director  PRICOPE OANA ELENA  grad didactic II, vechime in invatamant 11 ani, are norma didactica de baza in unitata de invatamant, numita in functie prin decizia administratorului    nr. 53/ 2012  fiind director din anul 2009.

C2) PERSONAL DIDACTIC

 

Personal didactic angajat

total

prescolar

Cadre didactice titulare

4

4

Cadre didactice suplinitoare / cu norma de baza in unitatea de invatamant

 

 

1

 

 

1

 

Distributia pe grade didactice a personalului didactic angajat :

 

Numar personal didactic calificat

Nr. pers. didactic

Fara definitivat

Cu definitivat

Gradul II

Gradul I

Cu doctorat

necalificat

1

2

1

-

-

1

 

Distributia pe grupe de vechime a personalui didactic angajat :

 

vechime

debutant

3-5 ani

6-10 ani

In invatamant

-

-

4

In unitate

-

1

     3

 

Distributia pe grupe de varsta (ani) si sexe :

 

 

Sub 25

25 -29

M

-

-

F

           -

4

 

C3) PERSONAL NEDIDACTIC ( ADMINISTRATIV )

 

Total personal nedidactic angajat : 5

 

Distributia personalului nedidactic angajat, in functie de calificare :

 

Functia

Nr. persoane

Calificare (DA sau NU)

ingrijitoare

       4

NU

bucatar

        1

DA

 D) INFORMATII PRIVIND SPATIILE SCOLARE :

 

Nr. crt

Tipul de spatiu

Numar

spatii

Suprafata (mp)

1

Sali de grupa

4

82

2

Cabinete

1

9

3

Spatii de joaca

1

100

 

E)   INFORMATII PRIVIND SPATIILE AUXILIARE

 

Nr.

Crt.

Tipul de spatiu

Numar

spatii

Suprafata (mp)

1

Biblioteca scolara/centru de informare si documentare

1

9

2

Sala pentru servit masa

1

24

3

Bucatarie

1

12

4

Spatii sanitare

4

20

5

Spatii depozitare materiale didactice

1

4

 

Total

8

69

 

F)   INFORMARE PRIVIND SPATIILE ADMINISTRATIVE

         

Nr.

Crt.

Tipul de spatiu

Numar

spatii

Suprafata (mp)

1

Spatiu destinat echipei manageriale

1

16

 

G)   CURRICULUM

 

 Curriculum utilizat de unitatea de invatamant este cel national.

 
PARTEA A II-A

  DESCRIEREA ACTIVITATII DE IMBUNATATIRE A CALITATII REALIZATE

 

In acest an s-a analizat intraga activitate desfasurata in gradinita, au fost inventariate disfunctionalitatile, in special in procesul de invatamant, facandu-se unele corectii in timp util si retinandu-se probleme a caror rezolvare nacesita timp si resurse pentru a fi rezolvate in anul urmator.

Comisia, a folosit in acest  an cu precadere observarea in depistarea deficientelor  si prin programe de masuri a propus inbunatatirea activitatii.

In urma propunerilor CEAC s-au obtinut :

-       o  optimizare a folosirii spatiilor din dotarea gradinitei

-       dotarea suplimentara cu jocuri si jucarii care sa raspunda mai bine procesului de educare si insusirii de catre copii a temelor programate

-       dotarea suplimentara cu mobilier adecvat varstei prescolare si care sa corespunda spatiilor aferente

-       o mai buna planificare a activitatilor didactice

-       abordarea mai multor mini-teme sau teme concurente in cadru temelor cuprinse in programa 

 

    PARTEA A III-A

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE PERIODICA SI STANDARDELOR DE REFERINTA

 

Nr.

Crt.

 

 

Indicatori de

performanta

N

S

B

FB

EX

 

DOMENIUL : CAPACITATEA INSTITUTIONALA

a)structurile institutionale, administrative si manageriale

1

Existenta, structura si continutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare si planul de implementare)

 

 

 

 

 

X

 

 

2

Organizarea interna a unitatii de invatamant

 

 

X

 

 

3

Existenta si functionarea sistemului de comunicare interna si externa

 

 

X

 

 

4

Functionarea curenta a unitatii de invatamant

 

 

X

 

 

5

Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiei; inregistrarea prelucrarea si utilizarea datelor si informatiilor

 

 

X

 

 

 

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru copii

 

 

X

 

 

7

Asigurarea securitatii tuturor celor implicati in activitatea scolara, in timpul desfasurarii programului

 

 

 

X

 

 

b) baza materiala

8

Existenta si caracteristicile spatiilor scolare

 

 

X

 

 

9

Dotarea spatiilor scolare

 

 

X

 

 

10

Accesibilitatea spatiilor scolare

 

 

X

 

 

11

Utilizarea spatiilor scolare

 

 

X

 

 

12

Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor administrative

 

 

X

 

 

13

Existenta, caracteristicile si functinalitatea spatiilor auxiliare

 

 

X

 

 

14

Accesibilitatea spatiilor auxiliare

 

 

X

 

 

15

Utilizarea spatiilor auxiliare

 

 

X

 

 

16

Dotarea cu mijloace de invatamant si cu auxiliare curriculare

 

 

X

 

 

17

Existenta si dezvoltarea fondului bibliotecii/ centrului de informare si documentare

 

 

 

X

 

 

18

Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare

 

X

 

 

 

19

Accesibilitatea echipamentelor,materialelor,mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare

 

 

 

X

 

 

20

Procurarea si utilizarea documentelor scolare si a actelor de studii

 

 

X

 

 

 

c) resurse umane

 

21

Managgementul personalului didactic si de conducere

 

 

X

 

 

 

22

Managementul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic

 

 

X

 

 

 

DOMENIUL : EFICACITATE EDUCATIONALA

 

a) continutul programelor de studio

 

23

Definirea si promovarea ofertei educationale

 

 

X

 

 

 

24

Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunitatii

 

X

 

 

 

 

25

Proiectarea curriculumului

 

X

 

 

 

 

26

Realizarea curiculumului

 

 

X

 

 

 

b) rezultatele invatarii

 

27

Evaluarea rezultatelor scolare

 

 

X

 

 

 

28

Evaluarea rezultatelor extracurriculare

 

 

X

 

 

 

c) Activitatea metodica

 

29

Activitatea metodica a cadrelor didactice

 

 

X

 

 

 

d) activitatea financiara a organizatiei

 

30

Constituirea bugetului

 

 

X

 

 

 

31

Executia bugetara

 

 

X

 

 

 

DOMENIUL : MANAGEMENTUL CALITATII

 

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii

 

32

Existenta si aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionala

 

 

X

 

 

 

33

Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii

 

X

 

 

 

 

34

Dezvoltarea profesionala a personalului

 

 

X

 

 

 

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate

 

35

Revizuirea ofertei educationale si a proiectului de dezvoltare

 

 

X

 

 

 

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor

 

36

Existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluarii invatarii

 

 

X

 

 

 

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral

 

37

Evaluarea calitatii activitatii corpului profesoral

 

 

X

 

 

 

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii

 

38

Optimizarea accesului la resursele educationale

 

 

X

 

 

 

f)  baza de date actualizata systematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii

 

39

Constituirea bazei de date a unitatii de invatamant

 

X

 

 

 

 

g) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii

 

40

Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calitatii

 

 

X

 

 

 

                   

 

  PARTEA A IV-A

  PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE PENTRU ANUL SCOLAR URMATOR

 

Pentru anul de invatamant 2013 -2014 CEAC a GRADINITEI MELL isi propune :

 

-       gasirea de solutii astfel incat cel putin  3 indicatori de performanta sa treaca la nivelul  bine, conform cerintelor

-       Achizitia unul videoproiector si folosirea acestuia la prezentarea proiectelor educationale, precum si la prezentarea unor teme de catre copiii grupelor mari ajutand astfel la dezvoltarea limbajului copiilor.

-       extinderea metodelor de evaluare de la nivel de observare la folosirea chestionarelor.

-       Extinderea activitatii de procedurare a proceselor ce se desfasoara in gradinita

-       Aplicarea cu mai mult curaj a analizei S.W.O.T. pentru activitati ale gradinitei

-       Implementarea unui proiect de cunoastere si folosire a calculatorului pentru  grupa mare.

-       Intocmirea unor fise chestionar in care sa se reflecte cerintele si asteptarile parintilor

-       Ridicarea nivelului de pregatire profesionala al personalului didactic

-       Intocmirea riguroasa a fiselor postului personalului auxiliar pentru optimizarea activitatii acestuia.

-       Urmarirea implementarii strategiei de asigurare a calitatii educationale la gradinita MELL

-       Urmarirea indeplinirii obiectivelor din PLANUL OPERATIONAL SI DE ACTIUNE AL CEAC la gradinita MELL, precum si din planul operational la nivel de unitate de invatamant pentru anul scolar 2013-2014.